SweetNozzles, CZ - britské kočky chovatelská stanice - britská kočka

Rady pro vás

Jak se stát chovatelem, získání chovnosti a dosažené tituly

Také jste si zamilovali kočky, máte doma kočičku s průkazem původu a uvažujete o tom, že vaše kočka bude mít v budoucnu koťátka? Pokud vás zajímá, jak může vaše kočička získat chovnost, jak vypadá výstava koček, co znamenají dosažené tituly a jak se zakládá chovatelská stanice, potom je tento článek určen právě vám.

Registrace do svazu chovatelů

rady28.jpg, 7 kBPokud se rozhodnete věnovat chovu koček s průkazem původu (zkráceně „s PP“), musíte se nejprve zaregistrovat do místního svazu chovatelů koček, který také můžete najít pod názvem Základní organizace chovatelů koček (ZO CHK). Svaz chovatelů koček může sídlit přímo ve vašem městě, můžete se však přihlásit i do vzdálenějšího klubu chovatelů, rozhodnutí je zcela na vás. Až vás váš chovatelský klub zaregistruje, obdržíte od něj členský průkaz s vyznačením členského čísla. Při registraci uhradíte jednorázový registrační poplatek. Dále bude vaší povinností hradit členské příspěvky, které se platí jednou ročně a účastnit se pravidelných schůzí vaší organizace. Pokud organizace, do které se zaregistruje, pořádá výstavy, budete se pravděpodobně také podílet na její organizaci a hladkém průběhu.

Založení chovatelské stanice

vystava.jpg, 14 kBPokud plánujete v budoucnu s vaší kočičkou koťátka, nebo chcete krýt vaším kocourem, bude potřeba založit si chovatelskou stanici. Pro založení chovatelské stanice postačí vyplnit příslušný formulář a zaslat jej na Plemennou knihu koček na adresu: Plemenná kniha koček, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel: 284 683 440. Ve formuláři vyplníte šest návrhů názvů chovatelské stanice a na Plemenné knize vám přidělí jeden chráněný název vaší chovatelské stanice. Tento název budete používat pouze vy a stane se součástí jmen všech odchovaných koťat ve vaší chovatelské stanici.

Jak může kočka získat chovnost?

Jestliže jste se již stali členem svazu chovatelů koček, případně i máte založenou chovatelskou stanici, je dále nutné, aby vaše kočička či kocourek získali potřebná ocenění a tím jim byla přiznána chovnost. Ne každé zvíře s průkazem původu je totiž vhodné chovu. Vhodnost či nevhodnost koček do chovu posuzují k tomu určení posuzovatelé na výstavách koček. Bez získání chovnosti nemůže kočka s průkazem původu odchovávat koťátka s průkazem původu.

Jak se přihlásit na výstavu koček

vystava_pelisek.jpg, 9 kBNa výstavy je nejlepší zvykat kotě od mala. Koťátko můžete přihlásit na výstavu od věku tří měsíců. Když si vyberete výstavu, na kterou budete chtít se svým koťátkem jet, podrobně si nastudujte příslušné propozice k dané výstavě, které najdete na internetu či na webových stránkách jednotlivých základních organizací chovatelů koček. V těchto propozicích se dozvíte datum konání výstavy, místo a adresu konání výstavy, začátek a konec výstavy a datum uzávěrky přihlášek. Dále v propozicích naleznete údaje o programu výstavy, o jednotlivých posuzovatelích a kategoriích, které mohou posuzovat, údaje o posuzovaných plemenech a údaje o výši a způsobu úhrady tzv. klecného což je poplatek, který hradí každý vystavovatel za účast kočky na výstavě. V propozicích najdete mimo jiné také veterinární podmínky, informace a pokyny k průběhu výstavy atd.

Pokud se rozhodnete pro určitou výstavu koček, uhradíte klecné a potvrzení o úhradě klecného společně s vyplněnou přihláškou zašlete na příslušnou adresu pořadatele výstavy, kterou najdete opět v propozicích k výstavě. Přihlášku na výstavu je nutné nechat potvrdit vaší základní organizací chovatelů koček.

Důležité dokumenty

klec.jpg, 10 kBNa výstavu si pro kočičku připravte průkaz původu, očkovací průkaz nebo europas. Očkování kočičky vyznačené v očkovacím průkazu či europasu musí být platné a v souladu s veterinárními podmínkami uvedenými v propozicích k výstavě. Pokud je to uvedeno v propozicích, budete potřebovat potvrzení od veterináře o zdravotním stavu zvířete. Bílé kočky potřebují potvrzení od veterináře, ve kterém je uvedeno, že nejsou hluché. Výstavy se nesmí účastnit březí kočky, kojící kočky, kočky s odstraněnými drápy, hluché kočky, dopované a kupírované kočky.

Péče o kočku před výstavou

Před výstavou dbejte zvýšenou péči o vzhled vaší kočky. Kočičku upravte, vykartáčujte jí srst, pokud je to potřeba, tak ji vykoupejte (platí spíše pro dlouhosrstá plemena), ostříhejte jí drápky a zkontrolujte, zda nemá průjem, špinavé oči či uši. Krátkosrstá plemena to mají s přípravou kočičky na výstavu lehčí, u dlouhosrstých plemen bude přípravě potřeba věnovat více času.

Co připravit kočičce na výstavu?

biv.jpg, 10 kBPtáte se, co připravit kočičce sebou na výstavu? Předně budete potřebovat vybavení do klece. K tomu potřebujete záclonky do klece, které by měly být o rozměrech 60 x 60 x 60 cm, podložku pod kočičku, na vršek klece vám postačí ručník. Dále jsou potřeba obyčejné nebo šroubovací misky do klece, granulky, desinfekce, malý záchůdek do klece a stelivo. Nám se osvědčilo vozit sebou na výstavy velký záchod, který kočičce nabídneme před výstavou ještě v autě a znovu po návratu do auta. Vhodný je také pelíšek do klece, ve kterém se vaše kočka bude cítit v bezpečí.

Které kočky se mohou účastnit výstav

Všechny kočky, které se účastní výstav, musí být registrovány v plemenné knize koček s výjimkou koček domácích a noviců. Kočky domácí starší 10ti měsíců musí být vykastrované. Je doporučeno mít kočky čipované, což slouží pro jejich lepší identifikaci. V průběhu výstavy mohou být kočky z výstavy diskvalifikovány např. pro jejich agresivitu či zjištěná onemocnění. Všechny důvody pro diskvalifikaci koček jsou uvedeny ve Výstavním řádu.

Začátek výstavy

Výstava začíná v ranních hodinách, přesný začátek výstavy je uveden v propozicích. Nejprve se dostavíte k veterinární přejímce, kde vám veterinář posoudí, zda je vaše kočička skutečně zdravá. Dále obdržíte výstavní katalog se seznamem všech vystavovaných koček a údaje s číslem vaší klece. Vaši klec si vyhledáte dle plánku, který bývá umístěný ve výstavní místnosti. Pokud nebudete schopni vaši klec ihned nalézt, nebojte se zeptat pořadatelů. Dokud nemáte připravenou klec, kočičku nechte v klidu v přepravce, ona to tam tu chvilku vydrží, hlavně nezmatkujte, do posuzování máte spoustu času. Připravte si v klidu klec, pověste záclonky, na dno klece umístěte podložku a na vrch klece dejte ručník. Kočičce připravte pelíšek. Do mističek dejte kočičce vodu a granulky. Většina kočiček na výstavě moc nejí, takže se toho nezalekněte, je to normální. Záchůdek kočičce nabízejte příležitostně. Až budete mít vše připravené, můžete kočičku pustit do klece. Nenuťte ji do klece násilím, k dvířkům dejte otevřenou přepravku a počkejte, až si kočka sama do klece přeleze. Nezapomeňte řádně zajistit klec a myslete na to po celou dobu výstavy.

Obejděte si výstavu a zjistěte si, k jakému posuzovateli s kočičkou půjdete na posouzení. To zjistíte dle rozpisů se seznamem EMS kódů, které specifikují dané plemeno a barevnou varietu kočičky. EMS kód vaší kočky naleznete v průkazu původu. Rozpisy jsou většinou umístěny u posuzovacích stolků, případně na jiném viditelném místě ve vystavovací místnosti. Nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou informace o vaší kočce v katalogu uvedeny správně a zda je kočka umístěna do správné třídy. V případě nesrovnalostí ihned vše nahlaste na výstavní výbor.

Začátek posuzování

Když jsou všechny kočky umístěny v klecích, může začít posuzování. Posuzování začíná zpravidla ověřovací či kontrolní třídou. V této třídě se posuzují kočky, u kterých si posuzovatelé nejsou např. jisti barvou. Dále se většinou posuzují vrhy, koťátka a nakonec dospělé kočky. Jednotlivé kočičky jsou podle čísel volány na posouzení k příslušnému posuzovateli.

Rozdělení koček do skupin a tříd

Na výstavě soutěží zvlášť různá plemena koček, která jsou rozdělena do čtyř skupin. Skupina I jsou perské a exotické kočky, skupina II jsou polodlouhosrsté kočky, skupina III jsou krátkosrsté a somálské kočky a skupina IV jsou siamské a orientální kočky. Na výstavě probíhá i posuzování domácích koček, které se neřadí do výše uvedených tříd. Každá kočička je na výstavě zařazena do příslušné třídy, kterých je celkem 15. Kočky se do tříd dělí dle plemene, pohlaví (zvlášť se posuzují kočky a kocouři), věku (zvlášť soutěží koťata ve věku 3 - 6 měsíců, zvlášť koťátka ve věku 6 - 10 měsíců, starší zvířata soutěží v otevřené třídě), dosažených titulů (zvlášť soutěží šampioni, mezinárodní šampioni, mezinárodní grand šampioni a eurošampioni), dle toho zda jde o zvíře kastrované či nikoliv (zde se jedná o premiory, mezinárodní premiory, mezinárodní grand šampiony a europremiory).

Průběh posuzování

Při základním posouzením předvádějí své kočky majitelé nebo jimi pověřené osoby, případně stevardi. Kočku doneseme ve výstavním postoji, který je pro dané plemeno specifický, k danému posuzovateli a posadíme ji na posuzovací stolek. Posuzovatel kočku prohlédne a posoudí. Během volby nejlepších zvířat (soutěž BIS) předvádějí zvířata pouze stevardi.

Soutěžní třídy
Č. TŘÍDY NÁZEV TŘÍDY
Třída 1Evropský šampion
Třída 2Evropský premior
Třída 3Mezinárodní grandšampion
Třída 4Mezinárodní grandpremior
Třída 5Mezinárodní šampion
Třída 6Mezinárodní premior
Třída 7Šampion
Třída 8Premior
Třída 9Otevřená třída (bez titulu, nad 10 měsíců)
Třída 10Kastráti (obojí původní pohlaví)
Třída 11Mláďata ve věku 6 až 10 měsíců
Třída 12Mláďata ve věku 3 až 6 měsíců
Třída 13aNovici
Třída 13bKontrolní třída
Třída 14Domácí kočky
Tituly ve třídě koťat

A jaké může vaše kočička vlastně získat tituly? Pokud se jedná o koťátko, které soutěží ve třídě 3 - 6 měsíců nebo 6 - 10 měsíců a bude ve své třídě nejlepší, může získat ocenění V1 - výborná. Koťátko na druhém místě získá ocenění V2, na třetím místě ocenění V3 atd. Další možné známky jsou VD (velmi dobrá) a D (dobrá). Ve třídách koťat nemůže zvíře získat chovnost.

Otevřená třída a získání titulu šampion

Pokud je kočičce či kocourkovi deset měsíců a více, soutěží v tzv. otevřené třídě. Pokud vaše kočka zvítězí ve své třídě, může získat ocenění CAC (v případě, že se jedná o kastráta, ocenění CAP). Tímto oceněním získává každá kočka či kocour dočasnou chovnost na dva roky. Pokud se kočka umístí na druhém místě, získá ocenění V2, dále V3 atd., další známkou je VD (velmi dobrá). Také těmito oceněními získává kočička či kocourek dočasnou chovnost na dva roky.

Získaná chovnost zvířete je použitelná až po dosažení věku 12 měsíců. Trvalá chovnost je přiznávána také zvířatům starším 5 let, která byla nejméně třikrát ohodnocena na mezinárodní nebo národní výstavě známkou Výborná a alespoň jedno z těchto ohodnocení bylo získáno ve věku nad 3 roky s podmínkou, že plemenitba nevykazuje nedostatky. Chovnost kocoura není omezena věkem, je-li v dobré zdravotní kondici. Chovnost kočky je omezena dosažením věku 8 let, to znamená, že kočku je povoleno nakrýt nejpozději v den jejích 8. narozenin.

Pokud kocourek či kočička zvítězí 3 x ve své třídě, tzn. získá 3 x ocenění CAC (v případě, že se jedná o kastráta, 3 x ocenění CAP), má nárok na získání titulu šampion (v případě kastráta ocenění premior). O přiznání titulu si zažádejte na Plemenné knize koček, a to tak, že na Plemennou knihu zašlete vyplněnou žádost s kopií posudků a diplomů. Ocenění CAC (CAP) musí kočička získat od tří různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách FIFe. Pokud nastane situace, že se na nějaké výstavě s kočičkou dostanete ke stejnému posuzovateli, stačí při posuzování požádat o připosouzení kočičky jiným posuzovatelem, který se pod posudek také podepíše. Po udělení titulu šampion získává vaše kočička či kocourek neomezenou chovnost.

Udělované tituly
TŘÍDA TITUL
OtevřenáCAC
KastrátiCAP
ŠampioniCACIB
PremiořiCAPIB
Mezinárodní šampioniCAGCIB
Mezinárodní premiořiCAGPIB
Mezinárodní grand šampioniCACE
Mezinárodní grand premiořiCAPE
Soutěž domácích koček

Na výstavách mohou soutěžit i kočky domácí. Domácí kočky a neuznaná plemena se klasifikují římskými číslicemi I, II a III. Tyto kočky musí být vykastrované a tudíž nezískávají chovnost.

Soutěž šampionů a premiorů

Pokud je vaše kočička úspěšná a výstavy dobře snáší, můžete samozřejmě ve vystavování pokračovat a získávat tak další tituly. Po získání titulu šampion (či premior) soutěží kočky ve třídě šampionů (či premiorů). V této třídě mohou kočky získat ocenění CACIB (či CAPIB). Pokud kočka 3 x zvítězí ve třídě šampionů (či premiorů), získá tak ocenění mezinárodní šampion (mezinárodní premior). Ocenění CACIB (CAPIB) musí kočička získat od tří různých posuzovatelů, na třech různých mezinárodních výstavách FIFe, ve dvou různých zemích. Po obdržení dvou certifikátů (CACIB / CAPIB) v téže zemi, musí kočka třetí ocenění získat v zahraničí. O přiznání titulu je opět nutné zažádat na Plemenné knize koček.

Mezinárodní šampioni, mezinárodní premioři

Po dosažení titulu mezinárodní šampion (mezinárodní premior) soutěží kočky ve třídě mezinárodních šampionů (mezinárodních premiorů). V této třídě mohou kočky získat ocenění CAGCIB (CAGPIB), a tím dosáhnout titulu mezinárodní grand šampion (mezinárodní grand premior). Pro získání těchto titulů musí kočka získat 6 x certifikát CAGCIB (CAGPIB) od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe, nebo 8 x certifikát CAGCIB (CAGPIB) od čtyř různých posuzovatelů ve dvou různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe.

Mezinárodní grand šampioni, mezinárodní grand premioři

Po dosažení titulu mezinárodní grand šampion (mezinárodní grand premior) soutěží kočky ve třídě mezinárodních grand šampionů (mezinárodních grand premiorů). V této třídě mohou kočky získat ocenění evropský šampion / americký šampion FIFe (evropský premior/ americký premior FIFe). Pro dosažení těchto titulů musí kočka obdržet 9 x certifikát CACE (CAPE) od tří různých posuzovatelů ve třech různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe nebo 11 x certifikát CACE/CAPE od šesti různých posuzovatelů ve dvou různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe.

Best of variety, Best in variety

Pokud se sejdou v dané třídě tři a více koček stejné barvy a plemene (mohou to být jak kocouři tak kočičky), probíhá mezi těmito zvířaty navíc soutěž Best of variety (BOV) nebo Best in variety (BIV), což obojí znamená, že se volí kočička, která je nejlepší v typu. Pozorně si všímejte, co vám posuzovatel při posouzení říká, podívejte se, jakou známku vaše kočička obdržela.

Výběr do nominace

Pokud vám posuzovatel řekne, že si kočičku ještě zavolá, postupuje vaše kočička do tzv. rozstřelu - výběru do nominace. Zde se z daných kočiček vybere jedna nej, která bude za svou skupinu soutěžit v hlavní soutěži BIS (best in show).

Hlavní soutěž Best in show

Na závěr výstavy probíhá soutěž BIS, kde soutěží nejkrásnější koťátka, kočičky a kocourci výstavy. Každá kočička obdrží na výstavě diplom a posudek, který je potřeba uchovat pro pozdější uznání titulu. Posudky a diplomy se zpravidla rozdávají ke konci výstavy.

Výstavní tituly
TITUL POPIS
Best of bestNejlepší z nejlepších
Best in showNejlepší zvíře
Best in show opposite sexNejlepší zvíře opačného pohlaví
Best kastrátNejlepší kastrát
Best kastrát opposite sex Nejlepší kastrát opačného pohlaví
Best Kitten 6 – 10 MNejlepší mládě 6 – 10 měsíců
Best Kitten 3 – 6 MNejlepší mládě 3 – 6 měsíců
Best Domestic catNejlepší domácí kočka
Best VeteranNejlepší veterán
Dodržení podmínek výstavy

Dejte si pozor na to, abyste dodrželi oficiální ukončení výstavy. Přesný čas ukončení naleznete v propozicích. Pokud byste výstavu bez omluvy opustili před jejím ukončením, mohlo by dojít ze strany výstavního výboru k anulování výsledků, případně k udělení sankcí. V naléhavých případech je možné o předčasný odchod z výstavy zažádat na výstavním výboru. Na výstavách koček je zakázáno kouření, vyjma prostor k tomu určených.

Zpět na hlavní stránku

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!